5.5 Draaiboek sociaal beheersrecht

Zoals uit voorgaande praktijkvoorbeelden blijkt, heeft een gemeente heel wat mogelijkheden om een eigenaar van een ongeschikt of ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woning aan te zetten tot het renoveren van de woning. Dat neemt niet weg dat sommige eigenaars nalaten tot actie over te gaan. Het feit dat een woning is opgenomen op de Vlaamse inventaris biedt de gemeente wel de mogelijkheid om het sociaal beheersrecht uit te oefenen.

Ter ondersteuning van de gemeenten werkte Wonen in Vlaanderen een draaiboek uit voor de toepassing van het sociaal beheer. Hierbij kon ze rekenen op de enthousiaste medewerking van een aantal steden en gemeenten.

Dit draaiboek is een praktische handleiding voor de gemeenten bij de toepassing van het sociaal beheer. Het draaiboek wil een “levend” document zijn, dat doorlopend zal worden aangevuld met goede voorbeelden en tips, op basis van de eerste ervaringen van de gemeenten die ermee aan de slag gaan. We nemen het draaiboek hier op, maar u kunt het ook apart raadplegen op www.vlaanderen.be/lokaal-woonbeleid/vlaamse-beleidsprioriteiten/beleidsprioriteit-2-de-gemeente-werkt-aan-de-kwaliteit-van-het-woningpatrimonium-en-de-woonomgeving/het-sociaal-beheer-toepassen .