7. Modeldocumenten

U vindt de meest recente modeldocumenten op de website van Wonen in Vlaanderen:https://www.vlaanderen.be/lokaal-woonbeleid/vlaamse-beleidsprioriteiten/beleidsprioriteit-2-de-gemeente-werkt-aan-de-kwaliteit-van-het-woningpatrimonium-en-de-woonomgeving/modeldocumenten-woningkwaliteit

Hieronder vindt u alle modeldocumenten waarnaar dit handboek verwijst. Elk document (DT) heeft een nummer waarmee het makkelijk te vinden is op de website en in VLOK. Als er nuttige modeldocumenten ontbreken mag u dat altijd signaleren via het meldpunt woningkwaliteit in uw provincie.

 

7.1 Het conformiteitsattest

7.2 De administratieve procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid en overbewoning

 • Modelbrief om klachten te signaleren aan de verhuurder

 • DT001 Formulier melding woningkwaliteitsprobleem

 • DT002 Ontvangstbewijs melding woningkwaliteit

 • DT002 Ontvangstbewijs verzoek opstart OO

 • DT003 Ontvankelijkheid verzoek - geen vooronderzoek

 • DT003 Ontvankelijkheid verzoek - met vooronderzoek

 • DT004 Afwijzing verzoek OO

 • DT004 Stopzetting procedure

 • DT005 Kennisgeving melding - met onderzoek

 • DT005 Kennisgeving melding - zonder onderzoek

 • DT185 Melding hersteltermijn bewoner

 • DT185 Melding hersteltermijn hzr

 • DT008 Melding datum hercontrole waarschuwingsprocedure aan bewoner(Word bestand)

 • DT008 Melding datum hercontrole waarschuwingsprocedure aan hzr

 • DT008 Melding datum onderzoek WP-OO aan bewoner - initiatief andere

 • DT008 Melding datum onderzoek WP-OO aan bewoner - initiatief bewoner(opent in nieuw venster)

 • DT008 Melding datum onderzoek WP-OO aan hzr

 • DT025 Formulier vrijstelling of opschorting gemeentelijke heffing OO

 • DT025 Formulier vrijstelling of opschorting Vlaamse heffing OO

 • DT026 Kennisgeving onderzoek OO en hoorzitting aan bewoner

 • DT026 Kennisgeving onderzoek OO en hoorzitting aan hzr

 • DT026 Kennisgeving onderzoek niet OO aan bewoner

 • DT026 kennisgeving onderzoek niet OO aan hzr

 • DT032 PV van hoorzitting

 • DT034 Beslissing niet OO

 • DT034 Besluit ongeschiktheid

 • DT034 Besluit ongeschikt- en onbewoonbaarheid

 • DT034 Besluit overbewoning

 • DT035 Melding beslissing burgemeester geen OO en CA aan hzr

 • DT035 Melding beslissing burgemeester geen OO aan hzr

 • DT035 Melding beslissing burgemeester geen OO aan bewoner

 • DT035 Melding beslissing burgemeester OO aan hzr

 • DT035 Melding beslissing burgemeester OO aan bewoner

 • Kennisgeving overdracht zakelijk recht woning OO

 • Modelreglement gemeentelijke heffing ongeschikt- en onbewoonbaarheid

Document 2.13: model herhuisvestingsbesluit

Document 2.14: model besluit tot verzegeling

doc 2.5 webfomulier melding woningklacht.docx

7.3 Optreden bij acuut gevaar

DT NGW melding van acuut gevaar

DT besluit onbewoonbaarverklaring op basis van artikel 135 Nieuwe Gemeentewet

DT bevel tot ontruiming

DT toegangsbevel

DT opheffingsbesluit NGW

7.4 sociaal beheer toepassen

DT SB_Toegang_woning_aan_HZR

DT SB_toegang_woning_aan_bewoner

DT SB_brief_hoorplicht

DT SB_kennisgeving_sociaal_beheer

DT SB_niet-uitoefening_sociaal_beheer

DT SB_model_akte_uitvoering_sociaal_beheer.pdf

DT SB_model_akte_beeindiging_sociaal_beheer.pdf