1. Stimuleren vrijwillig naleven van minimumnormen

Het stimuleren van de vrijwillige naleving van de woningkwaliteitsnormen vormt de basis van de woningkwaliteitspiramide. Door hierop meer in te zetten willen we dat burgers de kwaliteit van hun (huur)woning in vraag stellen en uit eigen beweging actie ondernemen om hun woning(en) in orde te brengen en te houden.