2.4 Vrijstelling van adviesverplichting

Op verzoek van de gemeenteraad kan de minister van Wonen de burgemeester vrijstellen van de verplichting om het advies van Wonen-Vlaanderen te vragen voor elk besluit tot ongeschikt-, onbewoonbaar- of overbewoondverklaring.