Onderzoeksmodule: module voor wetenschappelijk onderzoek, opleidingen en beoordeling beroepskwalificatie.

Opgepast! Deze functionaliteit is nog niet beschikbaar in productie.  De handleiding is in opmaak.

U kunt de functionaliteit voorlopig enkel testen via http://messi.vmsw.vonet.be/VLOK.Website.AipPG/ of https://ozm-aip.vmsw.vonet.be/

Deze omgevingen zijn enkel intern beschikbaar voor Wonen-Vlaanderen.

Bij release in productie informeren we onze stakeholders via onze gebruikelijke kanalen.

Tijdens een controle ter plaatse beoordeelt een woningcontroleur de kwaliteit van het gebouw waarin de zelfstandige woning of kamer zich bevindt, en van de zelfstandige woning of kamer zelf. Dit onderzoek noemt men ‘het conformiteitsonderzoek’.

In de basisapplicatie VLOK kunnen erkende woningcontroleurs deze onderzoeken eenvormig ingeven, het kennisplatform technisch handboek woningkwaliteit raadplegen en eenvoudig de bijhorende verslagen aanmaken.

De onderzoeksmodule stelt mits een aantal aanpassingen dezelfde functionaliteit ter beschikking van organisaties betrokken bij:

Opleidingen en beoordelen beroepskwalificatie voor de erkenning van woningcontroleurs

Boek 3, Deel 11 van het Besluit Vlaamse Codes Wonen van 2021 regelt de voorwaarden voor de erkenning van woningcontroleurs oa:

  1. Elke woningcontroleur die conformiteitsonderzoeken uitvoert moet vanaf 1 januari 2025 een bewijs van beroepskwalificatie hebben.

    • Bestaande woningcontroleurs kunnen een bewijs van beroepskwalificatie verkrijgen via het traject van de eerder verworven competenties (EVC) waarbij een EVC-testcentrum (Centrum voor volwassenenonderwijs (CVO)) de broepskwalificatie evalueert en beoordeelt volgens de EVC-standaard.

    • Nieuwe woningcontroleurs kunnen het bewijs verkrijgen via een opleidingstraject van een onderwijsinstelling of opleidingscentrum (CVO's en Syntra).

    De EVC-testcentra en de opleidingscentra gebruiken de onderzoeksmodule voor het opleidingstraject en het beoordelen van de beroepsbekwaamheid.

  2. Elke woningcontroleur moet daarnaast tewerkgesteld zijn bij een gemeente, een intergemeentelijk samenwerkingsverband lokaal woonbeleid (IGS), Wonen in Vlaanderen of een geaccrediteerde keuringsinstelling.  

    De werkgevers hebben geen toegang tot de onderzoeksmodule maar gebruiken de basisapplicatie VLOK voor het ingeven van conformiteitsonderzoeken.

Titel 3 geeft aan dat Wonen Vlaanderen een evaluatie- en coachingsysteem voor erkende woningcontroleurs zal uitbouwen, waarin zelfevaluatie en ondersteuning van de erkende woningcontroleurs centraal staan. Deze module zal beschikbaar komen via de basisapplicatie.

Titel 4 voorziet in een sanctiecascade.  Het agentschap kan een waarschuwing geven, verplichten tot een opleiding of bijscholing, de erkenning schorsen en tenslotte de erkenning opheffen. Bij een schorsing en opheffing zal de woningcontroleur niet langer onderzoeken kunnen ingeven in de basisapplicatie.

Zie voor meer info Erkenning woningcontroleurs.

Wetenschappelijk onderzoek

Een gefundeerd woonbeleid begint met goede gegevens over de bestaande situatie, de ontwikkelingen en te verwachten trends op de woningmarkt.

Art. 2.40 van de Vlaamse Codex Wonen verankert de structurele dataverzameling via een 10-jaarlijkse uitgebreide gegevensverzameling, inclusief de screening van de woningkwaliteit.

De oproep voor het Steunpunt Wonen 2021-2025 voorziet in de uitvoering van een nieuwe uitgebreide woonsurvey en woningscreening in 2023, met een steekproefgrootte van min. 6.000 eenheden. Het doel van het grootschalig onderzoek is de veiligheid, gezondheid en kwaliteit van het woningbestand in Vlaanderen in kaart te brengen.

Het steunpunt neemt de voorbereiding, opvolging, verwerking en rapportering op zich. Het veldwerk zelf is uitbesteed aan externe opdrachtnemers (in VLOK: privatieve instellingen (PI)). De woningcontroleurs (PI) van deze privatieve instellingen verwerken na het conformiteitsonderzoek hun vaststellingen in de onderzoeksmodule.