Hoe kan ik het CA / weigering opnieuw aanmaken als er iets fout loopt?

Als tijdens het uitvoeren van de wizard iets fout loopt (bv. u hebt een verkeerde beoordeling aangevinkt of een weigering gemaakt in plaats van een CA Wie een woning in Vlaanderen verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan bepaalde normen.Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat uw woning aan de woningkwaliteitsnormen voldoet. In sommige gevallen kan ook Wonen-Vlaanderen een conformiteitsattest afleveren. Om na te gaan of een woning conform, veilig en gezond is, voert een woningcontroleur van de gemeente of van Wonen-Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. Hij controleert de woning aan de hand van een technisch verslag.De woning krijgt een conformiteitsattest als ze niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoende rookmelders heeft.) kunt u het CA opnieuw maken zolang het niet is verstuurd.  

U kunt de status van de deelprocedure CA niet langer aanpassen. Als u het CA opnieuw wilt aanmaken is het niet langer nodig om de status van de deelprocedure terug te zetten naar de beginstatus Te beoordelen. Zolang de deelprocedure de correcte status heeft, kunt u de actie opnieuw uitvoeren.  VLOK zal dan voor alle entiteiten Een entiteit is een deel van een pand. Er zijn 3 entiteitstypes: niet-woonfunctie (NWF), een niet-zelfstandige woning (NZW) en een zelfstandige woning (ZW). Zie voor uitegebreide definitie' Hoe voeg ik een nieuwe entiteit toe?' waarvoor u een nieuw CA wilt maken, alle bestaande CA documenten (DT113, 114 en 115) en ondertekentaken (taak 110 en taak 140) verwijderen.

 

Als op het document een entiteit voorkomt waarvoor u geen nieuw CA wilt maken, zal VLOK de status van de deelprocedure terugzetten naar CA te maken of Te beoordelen.