Vlaams Loket Woningkwaliteit

versie 2024.6.2.3373 - Production

Dé webapplicatie voor de woningkwaliteit

VLOK is een maatwerk online applicatie die alle actoren binnen de woningkwaliteit (lokale besturen, Wonen in Vlaanderen met inbegrip van de Vlaamse Wooninspectie, VLABEL) ondersteunt bij al hun opdrachten rond woningkwaliteitsbewaking. Het is een onmisbaar hulpmiddel bij het aanmaken van conformiteitsonderzoeken, het opvolgen van procedures ongeschikt- en onbewoonbaarheid, de gerechtelijke procedure, het opmaken en beheren van conformiteitsattesten en het registreren van onbewoonbaarheidsbesluiten nieuwe gemeentewet.

Wonen in Vlaanderen beheert in VLOK de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen (VIVOO).

De applicatie is een geïntegreerd platform dat onderlinge digitale gegevensdeling en -uitwisseling mogelijk maakt. Gemeenten / IT leveranciers met eigen applicaties kunnen integreren met VLOK via 5 webservices.