Soorten gebruikersprofielen: rollen en rechten per organisatie

Deze sectie beschrijft de VLOK basisapplicatie.  

Zie voor specifieke informatie over de onderzoeksmodule: Onderzoeksmodule: module voor wetenschappelijk onderzoek, opleidingen en beoordeling beroepskwalificatie.

De volgende organisaties kunnen VLOK gebruiken.  Elke organisatie heeft zijn eigen rollen met specifieke rechten.  Als u de taken van een bepaalde rol wilt uitvoeren is het noodzakelijk dat uw beheerder deze rol aan uw gebruikersprofiel koppelt. Zie Toegang aanvragen

Het is mogelijk om een recht te krijgen binnen meerdere organisaties tegelijkertijd.  Zo kan bijvoorbeeld een medewerker van een IGS of intercommunale rechten aanvragen bij de lokale beheerders van de verschillende lokale besturen. In VLOK moet hij slechts 1 maal aanmelden om al zijn rechten te gebruiken. Wisselen van organisatie kan eenvoudig door op de gewenste organisatie te klikken via zijn gebruikersprofiel rechtsboven.

Klik op de organisatie voor een overzicht van de verschillende rollen.

Vlabel

Rol

Rechten

Lezer

Dit gebruiksrecht geeft alleen lezen-toegang tot:

 

Lokaal bestuur

Rol

Rechten

Lezer

Dit gebruiksrecht geeft alleen-lezen toegang tot:

Woningcontroleur

Heeft dezelfde rechten als een lezer gemeente met uitbreiding van:

 • beheer van panden in gemeente

 • beheer van betrokkenen in gemeente

 • beheer van onderzoeken ikv:

  • vooronderzoek

  • hercontrole

  • conformiteitsattest

  • varia

 • opmaken van conformiteitsattesten

Dossierbeheerder

Heeft dezelfde rechten als een lezer gemeente met uitbreiding van:

 • beheer van panden in de gemeente en hun betrokkenen

 • opmaken van conformiteitsattesten

 • opstarten procedure OO + beheer verzoek

 • opstarten procedure CA + beheer verzoek

 • beheer besluit NGW

 • aanvragen onderzoeken (vooronderzoek, hercontrole, onderzoek conformiteitsattest, varia)

 • advies vragen aan Wonen

 • hoorplicht beheren

 • besluiten OO beheren

 • versturen kennisgevingen ikv OO, CA en NGW

Toepassingsbeheerder

Heeft dezelfde rechten als een lezer met uitbreiding van het recht om organisatieparameters zoals adres, dienst en ondertekenaars te beheren. Hij is ook degene die de sjablonen van de VLOK-documenten kan aanpassen aan de huisstijl van het lokaal bestuur.

Burgemeester

Heeft dezelfde rechten als een lezer met uitbreiding van het recht om besluiten en conformiteitsattesten te  weigeren of te tekenen.

Algemeen directeur

Heeft dezelfde rechten als een lezer met uitbreiding van het recht om besluiten en conformiteitsattesten te tekenen.

Taakbeheerder

Heeft dezelfde rechten als een lezer met uitbreiding van het recht om alle taken van de organisatie aan gebruikers toe te kennen en deadlines aan te passen.

Auditor

Heeft enkel rechten op bepaalde rapporten als veiligheidsconsulent. Deze rol kan geen dossiers bekijken maar kan de logging bevragen i.k.v. informatieveiligheid.

 

Wonen in Vlaanderen

Rol

Rechten

Lezer

Rol oa. toegekend aan de wooninspecteur, klachtenbehandelaar, hoofdcoördinator, …

Dit gebruiksrecht geeft alleen-lezen toegang tot:

 • Alle panden in Vlaanderen en hun betrokkenen

 • Alle onderzoeken (getekende  onderzoeken door gemeente, alle onderzoeken door Wonen)

 • Alle procedures OO en CA

 • Alle besluiten NGW

 • Alle conformiteitsattesten

 • VIVOO

 • Vrijstellingen en opschortingen

 • De opmerkingen gemaakt door Wonen en van de andere organisaties indien ze hebben aangegeven dat Wonen deze mag bekijken.

Woningcontroleur

Heeft dezelfde rechten als een lezer Wonen met uitbreiding van:

Woningcontroleur + beroepen

Heeft dezelfde rechten als een woningcontroleur Wonen met uitbreiding van het recht om onderzoeken in te geven in het kader van beroepen.

Woningcontroleur + WI De Vlaamse Wooninspectie is de dienst van het agentschap Wonen-Vlaanderen die zorgt voor de strafrechtelijke handhaving van de woningkwaliteit. Zij treedt op tegen het verhuren van woningen met ernstige kwaliteitsproblemen, rekening houdend met vastgestelde prioriteiten.

Heeft dezelfde rechten als een woningcontroleur Wonen met uitbreiding van:

 • het recht om onderzoeken in te geven in het kader van gerechtelijke procedure. 

 • beheer van herstelvordering, melding aan WI en PV

Dossierbeheerder

Heeft dezelfde rechten als een lezer Wonen met uitbreiding van:

 • beheer van panden in Vlaanderen en hun betrokkenen

 • opmaken van conformiteitsattesten

 • opstarten procedure OO + beheer verzoek

 • opstarten procedure CA 2de opinie + beheer verzoek

 • beheer besluit NGW

 • aanvragen onderzoeken (administratieve procedure, conformiteitsattest 2de opinie, subsidies + hercontrole, SVK + hercontrole, beroepen, varia)

 • adviezen opstellen en versturen

 • besluiten OO beheren en valideren

 • versturen kennisgevingen ikv OO, CA en NGW

Inventarisbeheerder

Heeft dezelfde rechten als een lezer Wonen met uitbreiding van alle taken van het inventarisbeheer waaronder inventariseren, schrappen, herinneringsbrieven sturen, nieuwe eigenaars opvolgen, administratieve aktes en registratieattesten sturen, bezwaren en beroepen opvolgen

Gewestelijk ambtenaar

Heeft dezelfde rechten als een lezer Wonen met uitbreiding van:

 • het ondertekenen van adviezen in de procedure OO

 • het ondertekenen van conformiteitsattesten

 • het in beroep gaan tegen de beslissing of het stilzitten van de burgemeester

 • het opvolgen van de werklast van de onderzoekers en dossierbeheerders.

Dossierbeheerder beroepsprocedure

Heeft dezelfde rechten als een lezer met uitbreiding van alle taken binnen de beroepsprocedure art 15 VWC Decreet houdende de Vlaamse Wooncode https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1005498&param=inhoud (registreren beroepen, aanvragen beroepsonderzoek, beheer hoorrecht, voorbereiden en invoeren van de beslissingen van de minister…).

Administratieve medewerker

Heeft dezelfde rechten als een lezer Wonen met uitbreiding van het recht om

 • beheer van panden in Vlaanderen

 • aanvragen van een onderzoek ikv .

  • gerechtelijke procedure

  • administratieve procedure

  • conformiteitsattest 2de opinie

  • subsidies + hercontrole

  • SVK + hercontrole

  • varia

Toepassingsbeheerder

Heeft dezelfde rechten als een lezer met uitbreiding van het recht om organisatieparameters zoals adres, dienst en ondertekenaars te beheren.

Taakbeheerder

Heeft dezelfde rechten als een lezer met uitbreiding van het recht om alle taken van de organisatie aan gebruikers toe te kennen en deadlines aan te passen.

Auditor

Heeft enkel rechten op bepaalde rapporten als veiligheidsconsulent. Deze rol kan geen dossiers bekijken maar kan de logging bevragen i.k.v. informatieveiligheid.

Wooninspectie

Keuringsinstellingen

Opgepast! De functionaliteit voor erkenningen van woningcontroleurs is nog niet beschikbaar in productie.  De handleiding is in opmaak.

U kunt de functionaliteit voorlopig enkel testen via https://vlok-aip.vlaanderen.be/ nadat u via uw naam > Features beheren > Erkenningen woningcontroleur aanvinkt.

Bij release in productie informeren we onze stakeholders via onze gebruikelijke kanalen.

Beschikbare rollen

 • De toepassingsbeheerder KI registreert de tewerkstellingen van de woningcontroleurs KI

 • De woningcontroleur KI

Rollen niet in gebruik:

 • Taakbeheerder KI

 • Supervisor KI