2.2 Gemeentelijk(e) woningkwaliteitsreglement(en) uitwerken

U hebt als gemeente de mogelijkheid om een aantal woningkwaliteitsreglementen uit te werken. Maar voor u aan de slag gaat met een woningkwaliteitsreglement, doet u er goed aan om daar ook een gemeentelijke beleidsvisie rond te ontwikkelen.

De gemeente kan opteren om een gemeentelijke verordening op te maken die het conformiteitsattest verplicht voor huurwoningen die worden gebruikt als hoofdverblijfplaats of voor de huisvesting van studenten. Ze kan ook de geldigheidsduur van dat attest beperken, al dan niet in combinatie met het verplichten van het conformiteitsattest. Het is daarbij mogelijk om te differentiëren, zowel voor de geldigheidsduur als de verplichting. Daarnaast kan de gemeente een vergoeding bepalen voor het behandelen van een aanvraag tot afgifte van een conformiteitsattest (zie Vergoeding conformiteitsattest). De gemeente kan ook strengere woningkwaliteitsnormen opleggen voor kamers in een kamerreglement.

Opmerking

De opmaak van een woningkwaliteitsreglement moet verplicht besproken worden op het lokaal woonoverleg.