Hoe start ik een procedure CA eerste aanleg of tweede opinie?

Gebruik deze procedure als u een CA Wie een woning in Vlaanderen verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan bepaalde normen.Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat uw woning aan de woningkwaliteitsnormen voldoet. In sommige gevallen kan ook Wonen-Vlaanderen een conformiteitsattest afleveren. Om na te gaan of een woning conform, veilig en gezond is, voert een woningcontroleur van de gemeente of van Wonen-Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. Hij controleert de woning aan de hand van een technisch verslag.De woning krijgt een conformiteitsattest als ze niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoende rookmelders heeft. wilt maken op basis van een verzoek van een belanghebbende.  In de procedure kunt u een onderzoek aanvragen aan de woningcontroleur van uw organisatie of een bestaand onderzoek koppelen. U maakt het CA op basis van dit onderzoek.

 

Als u een CA wilt maken op basis van een bestaand onderzoek bv. hercontrole in procedure OO zie Hoe start ik een procedure CA afgifte initiatief burgemeester of na HS/SVK?

Als u een CA wilt aanmaken vanuit een waarschuwingsprocedure kan dat rechtstrees vanuit de procedure OO.  Zie De waarschuwingsprocedure

Rechten - welke rollen?

 • dossierbeheerder (gemeente)  start de procedure:

  • CA eerste aanleg

 • dossierbeheerder woningkwaliteit (Wonen)  start de procedure:

  • CA tweede opinie

Sinds de release van 11/22 is het mogelijk om een CA procedure op te starten zelfs indien er een herstelvordering van WI De Vlaamse Wooninspectie is de dienst van het agentschap Wonen-Vlaanderen die zorgt voor de strafrechtelijke handhaving van de woningkwaliteit. Zij treedt op tegen het verhuren van woningen met ernstige kwaliteitsproblemen, rekening houdend met vastgestelde prioriteiten. aanwezig is op entiteiten Een entiteit is een deel van een pand. Er zijn 3 entiteitstypes: niet-woonfunctie (NWF), een niet-zelfstandige woning (NZW) en een zelfstandige woning (ZW). Zie voor uitegebreide definitie' Hoe voeg ik een nieuwe entiteit toe?' van het pand Elk bebouwd onroerend goed dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat (= gebouwen die als 1 geheel beschouwd kunnen worden), met uitzondering van bedrijfsruimten. Een pand kan één of meerdere zelfstandige en/of niet-zelfstandige entiteiten bevatten met of zonder woonfunctie..

Stappen voor het opstarten procedure CA.

 1. Navigeer naar het actieve pand waarop u de procedure wilt opstarten. Maak het pand aan indien nog niet in VLOK. Zie Voorbereiding vooraleer u een procedure opstart

 2. Klik op de actie Procedure CA eerste aanleg/tweede opinie starten via   op Pand > Procedures en doorloop de wizard met volgende stappen:

  1. Vul de basisinformatie in:

  2. Selecteer minstens één entiteit voor dewelke het CA wordt gevraagd.  VLOK toont een lijst met alle actieve zelfstandige en niet-zelfstandige woningen. Bij de reden nieuwe inhuurname toont VLOK enkel de entiteiten met een SVK/ WM als verhuurder.

  3. Selecteer minstens één betrokkene als verzoeker. 

  4. Geef optioneel aan welke documenten bij de aanvraag zitten. U kunt ze na de opstart van de procedure opladen. Deze stap is niet zichtbaar voor de reden Nieuwe inhuurname.

  5. Selecteer een pdf-bestand om het verzoek CA op te laden:

   • Eerste aanleg: DT111 Aanvraag CA

   • Tweede aanleg: DT120 aanvraag CA 2de opinie

 3. Maak een ontvangstmelding en laad optioneel bijkomende documenten op in de procedure via    vanop Pand > Procedures (CA) > Detail of Verzoek
 4. U ken later nog het verzoek:

Gevolgen:

 • VLOK maakt een nieuwe hoofdprocedure op Pand > Procedures. Klik op de referte om de nieuwe hoofdprocedure te openen

 • VLOK maakt op de werklijst respectievelijk:

  • Taak 59 Verwerk aanvraag CA toegekend aan dossierbeheerder (gemeente)   

  • Taak 109 verwerk aanvraag CA-2de-opinie toegekend aan dossierbeheerder woningkwaliteit (Wonen) 

 • Zie voor de gevolgen bij volledigheid Hoe zet ik een verzoek CA volledig en wat zijn de gevolgen van volledigheid?

CA voor grote onderzoeken

Onderstaande is van toepassing sinds de release van juni 2020.

Als u een procedure CA eerste aanleg / tweede opinie wilt opstarten kan het zijn dat u volgende foutmelding krijgt in stap 2:

Dit komt omdat u teveel entiteiten hebt geselecteerd waardoor VLOK de ID's van deze entiteiten niet kan meegeven naar de server via een interne URL.  U kunt het probleem omzeilen door de koppeling van de gewenste entiteiten uit te voeren op het moment van koppelen van het onderzoek in plaats van in stap 2 van de wizard:

 1. Selecteer in stap 2 slechts één entiteit aan dewelke de correcte verzoeker is gekoppeld zodat u de verzoeker kunt selecteren in stap 3.
 2. Doorloop de verdere stappen van de wizard procedure CA starten.
 3. Ga naar de nieuwe hoofdprocedure en koppel het grote onderzoek. VLOK zal alle entiteiten van het onderzoek automatisch koppelen aan de procedure.

Er zijn ook aanpassingen gebeurd bij het maken van de CA’s zelf. De queries zijn geoptimaliseerd om de data sneller op te halen, wat een groot verschil geeft in de totale duurtijd van CA’s maken voor NZW’s (voor ZW’s is er geen performantiewinst).

Welke documenten kan ik nog aanmaken / opladen die te maken hebben met het verzoek CA?

Vanop de hoofdprocedure Pand > Procedures (CA) > Detail / Verzoek kunt u volgende documenten via   Koppelingspictogram voor conceptenaanmaken en/of opladen.

Aanmaken of opladen

DT112 ontvangstbewijs vraag CA

DT117 melding toekenning CA

DT118 melding weigering CA

DT121 ontvangstbewijs vraag CA 2e opinie

Opladen

DT111 aanvraag CA

DT120 aanvraag CA 2de opinie

DT125 schema pand

DT126 schema entiteit

DT127 attest brandweer

DT128 attest gas

DT129 attest elektriciteit

DT138 bewijs aangetekend schrijven