Voorbereiding vooraleer u een procedure opstart

Voor de opstart van een procedure voegt u idealiter alle reeds gekende goederen en betrokkenen waarover de procedure gaat, toe in VLOK .  Op die manier kunt u bij de opstart eenvoudig de betrokken goederen en personen koppelen. 

Procedures zijn altijd gekoppeld aan een pand Elk bebouwd onroerend goed dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat (= gebouwen die als 1 geheel beschouwd kunnen worden), met uitzondering van bedrijfsruimten. Een pand kan één of meerdere zelfstandige en/of niet-zelfstandige entiteiten bevatten met of zonder woonfunctie.. Vooraleer u een procedure kunt opstarten moet VLOK dus minstens het pand bevatten. 

Zie: