Wat zijn de gevolgen van een geldig CA?

Een geldig CA Wie een woning in Vlaanderen verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan bepaalde normen. Het conformiteitsattest (CA) is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat uw woning aan de woningkwaliteitsnormen voldoet. In sommige gevallen kan ook Wonen in Vlaanderen een conformiteitsattest afleveren. Om na te gaan of een woning conform, veilig en gezond is, voert een woningcontroleur van de gemeente of van Wonen in Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. Hij controleert de woning aan de hand van een technisch verslag.De woning krijgt een conformiteitsattest als ze niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoende rookmelders heeft. als resultaat van een procedure CA of een waarschuwingsprocedure in VLOK of na registratie van een bestaand CA of een PV van uitvoering/CA van de wooninspectie De Vlaamse Wooninspectie is onderdeel van de dienst Handhaving van het agentschap Wonen in Vlaanderen. De Vlaamse wooninspectie zorgt voor de strafrechtelijke handhaving van de woningkwaliteit. Zij treedt op tegen het verhuren van woningen met ernstige kwaliteitsproblemen, rekening houdend met vastgestelde prioriteiten. heeft volgende gevolgen voor de entiteiten Een entiteit is een deel van een pand. Er zijn 3 entiteitstypes: niet-woonfunctie (NWF), een niet-zelfstandige woning (NZW) en een zelfstandige woning (ZW). Zie voor uitgebreide definitie' Hoe voeg ik een nieuwe entiteit toe?' van het CA / PV van uitvoering.

Bij en PV van uitvoering zet VLOK automatisch het beheer WI De Vlaamse Wooninspectie is onderdeel van de dienst Handhaving van het agentschap Wonen in Vlaanderen. De Vlaamse wooninspectie zorgt voor de strafrechtelijke handhaving van de woningkwaliteit. Zij treedt op tegen het verhuren van woningen met ernstige kwaliteitsproblemen, rekening houdend met vastgestelde prioriteiten. (herstelvordering) af voor de entiteit en voor het ganse pand Elk bebouwd onroerend goed dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat (= gebouwen die als 1 geheel beschouwd kunnen worden), met uitzondering van bedrijfsruimten. Een pand kan één of meerdere zelfstandige en/of niet-zelfstandige entiteiten bevatten met of zonder woonfunctie. indien er geen herstelvordering meer is voor een entiteit. De melding aan WI blijft wel opstaan.  Zie Koppelingspictogram voor conceptenbeheer WI.

Gevolgen voor alle entiteiten met een geldig CA

 • Lopende vrijstellingen en opschortingen

  • VLOK maakt een taak 32 controleer vr opschorting
  • Lopende vrijstellingen en opschortingen zijn:
   • vrijstelling met status aangevraagd

   • vrijstelling met status toegestaan en einddatum vrijstelling in de toekomst

   • opschorting met status aangevraagd

   • opschorting met status toegestaan en beoordeling null, in behandeling, niet beoordeeld

 • Beheer WI

 • Bij en PV van uitvoering zet VLOK automatisch het beheer WI af. De melding aan WI blijft wel opstaan.  Zie Koppelingspictogram voor conceptenbeheer WI.

HERINDELING: gevolgen voor de OUDE entiteiten van een herindeling waarvan ALLE nieuwe entiteiten een CA hebben gekregen:

 • OUDE entiteiten op VIVOO

  • Als de oude entiteiten op VIVOO-OO of VIVOO-NGW stonden schrapt VLOK ze automatisch op datum attest met als reden Nieuwe toestand conform of PV van uitvoering indien de datum van het CA valt na datum opname en de schrappingsdatum leeg is.

  • Voor deze entiteiten maakt VLOK een taak 100 kennisg VIVOO voor inventarisbeheerder (Wonen) zodat ze de kennisgeving bij schrapping kan doen. Zie Koppelingspictogram voor conceptenwerklijst.

  Zie VIVOO

  Zie Wat zijn de mogelijke schrappingsredenen?

HERINDELING: gevolgen voor OUDE entiteiten waarvan nog NIET ALLE nieuwe entiteiten een CA hebben gekregen:

VLOK heft niets automatisch op maar maakt wel een taak 53 verwerk CA na herindeling voor inventarisbeheerder (Wonen)

Beoordeel of het CA op de gekoppelde entiteit gevolgen heeft op VIVOO voor de oude entiteiten in de herindeling. In dit geval schrap je de oude entiteit van VIVOO op datum attest met reden Nieuwe toestand conform

Wat indien de datum van het CA valt voor een reeds aanwezig besluit?

Indien datum CA valt voor een reeds aanwezig, geldig en niet opgeheven besluit OO, MB of NGW zal het oudste besluit het CA op vervallen zetten met:

 • reden verval = Onbewoonbaar NGW en datum verval = datum besluit NGW

 • reden verval = Besluit OO en datum verval is datum besluit OO of MB

Communicatie HUURSUBSIDIE

Verwittigen huursubsidie.  Bij aanmaak van een CA voor een entiteit waarvoor in de 8 maand voorafgaand aan het CA de huursubsidie is geweigerd wegens OO, verwittigt VLOK via mail de aanvrager van het onderzoek waarin de entiteit ongeschikt of onbewoonbaar was zodat u de aanvraag van de huursubsidie eventueel kunt heropenen.