Hoe brengt de gemeente de betrokkenen op de hoogte van de beslissing van de burgemeester?

Als u bij een datum beslissing in het verleden de beslissingsdocumenten hebt opgeladen of als u bij een datum beslissing in de toekomst de manueel ondertekende documenten hebt opgeladen of als de burgemeester en algemeen directeur digitaal hebben ondertekend, kunt u de betrokkenen op de hoogte brengen:

 • Wonen in Vlaanderen via een actie in VLOK

 • Betrokkenen via documenten in de documentmodule

Om te vermijden dat de gemeente vergeet om de beslissingen door te sturen naar Wonen, maakt VLOK per hoofdprocedure OO een taak 181 verstuur beslissing burgemeester naar Wonen van zodra u een beslissing kunt doorsturen.

Rollen en rechten voor kennisgeving aan Wonen in Vlaanderen

De dossierbeheerder (gemeente) kan een beslissing burgemeester versturen in een procedure OO die nog niet is afgewezen, stopgezet of afgesloten indien de procedure minstens één beslissing met status Te versturen bevat.

 

Stappen kennisgeving Wonen in Vlaanderen

 1. Navigeer via het detail van taak 111 verwerk document onmiddellijk naar de hoofdprocedure

 2. Klik op de actie Beslissing versturen naar Wonen via

  VLOK toont een lijst met alle beslissingen met status Te versturen. Sinds de release van 11/2021 kunt u geen afgrondelijke beslissingen meer selecteren.

 3. Vul de datum versturen van de beslissing naar de betrokkenen (datum betekening) in. Gelieve voor de datum betekening aan te geven of het al dan niet de datum van de poststempel betreft of niet. Deze informatie is nuttig voor de beroepen.

 4. Correctie datum beslissing. Als de datum beslissing in de metadata zou gewijzigd zijn, kunt u via Datum beslissing de datum hier nog wijzigen voor alle te versturen beslissingen. De datum wijzigt enkel de metadata en niet de datum in het document.

  Datum beslissing = standaard datum tweede ondertekening indien digitaal ondertekend in VLOK.  De gemeenten kan afwijken van deze datum door zelf een datum op te geven in het besluit. Ook een datum van een vermelde zitting in het besluit, geldt als datum besluit.

  De dossierbeheerder gemeente kan een eventuele verkeerde datum in VLOK nog corrigeren op het moment dat u de beslissing doorstuurt naar Wonen in Vlaanderen. De dossierbeheerder Wonen in Vlaanderen kan de datum nog corrigeren bij valideren.

 5. Indien u binnen de procedure OO, te versturen CA Wie een woning in Vlaanderen verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan bepaalde normen.Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat uw woning aan de woningkwaliteitsnormen voldoet. In sommige gevallen kan ook Wonen-Vlaanderen een conformiteitsattest afleveren. Om na te gaan of een woning conform, veilig en gezond is, voert een woningcontroleur van de gemeente of van Wonen-Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. Hij controleert de woning aan de hand van een technisch verslag.De woning krijgt een conformiteitsattest als ze niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoende rookmelders heeft.'s heeft aangemaakt, toont VLOK deze in een aparte sectie. 

  Controleer en wijzig indien nodig datum afgifte

  De (finale) datum ondertekening geldt als afgifte datum.

  • Indien digitaal ondertekend in VLOK, vult VLOK de datum automatisch in.

  • Indien manuele ondertekenflow, geeft u de datum zelf in. Dit kan voor alle attesten tegelijkertijd via het veld bovenaan de tabel. Als de datum verschillend is, geeft u de datum in voor elk attest afzonderlijk.

  Voor CA's met een geldigheidstermijn, berekent VLOK de datum geldigheid op basis van de afgiftedatum.

  Voor CA's met een uiterste geldigheidsdatum, geldt deze datum als datum geldigheid.

Gevolgen:

 1. Deelprocedure .  De status wijzigt naar Beslissing verstuurd en bevat de datum beslissing.

 2. Per geselecteerde beslissing

  • Status = Verstuurd

  • Datum betekening ingevuld

  • Datum beslissing wijzigt naar nieuwe opgegeven datum.
  • Datum betekening aan Wonen = datum uitvoeren van de actie
 3. Werklijst.

 4. VLOK maakt taken en sluit af op de werklijst:

  • Per geselecteerde beslissing:

  • Indien beslissing = uitstel wegens werken

   • taak 21 termijn uitstel werken toegekend aan dossierbeheerder (gemeente)

   • taak 22 termijn uitstel werken toegekend aan dossierbeheerder woningkwaliteit (Wonen)

  • Indien de datum stopzetting bewoning is ingevuld in de beslissing,
   •  taak 419 Termijn stopzetting bewoning opvolgen toegekend aan dossierbeheerder (gemeente) .

  • VLOK sluit alle taken:
   • taak 33 verwerk onderzoek hercontrole

   • taak 130 verwerk heropend onderzoek LB

  • Indien beslissing is een andere dan uitstel wegens werken en er zijn vorige beslissingen met uitstel wegens werken:
   • taak 21 termijn uitstel werken

   • taak 22 termijn uitstel werken

  • Indien voor alle deelprocedures de beslissing is verstuurd en er geen type beslissing uitstel van werken is sluit VLOK volgende taken:

   • Taak 1 termijn burgemeester

   • Taak 11 verwerk advies

   • Taak 6 verwerk adviesvraag
   • Taak 111 verwerk document

   • Taak 181 verstuur beslissing burgemeester naar Wonen

Stappen kennisgeving betrokkenen

 1. Navigeer naar het detail van de beslissing in de deelprocedure door te klikken op de status van de deelprocedure Beslissing in opmaak en de referte van de beslissing.

 2. Maak de gewenste documenten aan via

  • Kies het correcte sjabloon afhankelijk van het type beslissing en de manier van ondertekenen:

   • manueel (bv. Besluit ongeschiktheid - manueel ondertekenen)

   • digitaal in VLOK (bv. Besluit ongeschiktheid - met handtekeningveld)

   • DT035 bevat sinds de release van 11/2021 standaardsjablonen om het toekennen van een CA te melden samen met de beslissing.

  • Wijzig naar wens

  Zie Hoe maak ik een nieuwe document aan?