STAP 3c: Flow gebruiker uit dienst (oa. lokale beheerder)

Als een gebruiker uit dienst gaat kunnen/moeten een aantal zaken gebeuren:

 1. De-activeren account.  De lokale beheerder van de organisatie moet een einddatum ingeven voor het VLOK-gebruiksrecht gelijk aan de datum dat de gebruiker uit dienst gaat. Hij doet dit via het Gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid (https://vo-gebruikersbeheer.vlaanderen.be/

  Tip - Verwijder NIET de rollen van de gebruiker. Het is voldoende om een einddatum in te geven. Als u de rollen zou verwijderen kan de toepassingsbeheerder niet langer het mailadres van de gebruiker uit dienst wijzigen (zie verder).

 2. Toekennen taken. De taakbeheerder kan de taken toegekend aan de gebruiker uit dienst, toekennen aan een andere gebruiker:

  • Filter eerst de taken toegekend aan de gebruiker uit dienst

  • Ken ze toe aan een andere gebruiker ZieKoppelingspictogram voor conceptenWerklijst

 3. Wijzigen e-mail. Om te vermijden dat notificatiemails (bv. kennisgeving van een ondertekend onderzoek huursubsidie) die VLOK normaal zou versturen naar de gebruiker uit dienst, niet meer zouden toekomen is het nodig dat:

  • ofwel de gebruiker zelf voor hij/zij uit dienst gaat het emailadres wijzigt naar het mailadres van een gebruiker die wel nog in dienst is.  Zie Mijn account beheren

  • ofwel de toepassingsbeheerder het adres wijzigt via Mijn organisatie > Zoek de naam van de niet-actieve gebruiker > Klik op de naam. Zie Mijn organisatie beheren