Wat is het verschil tussen CRAB of vrije ingave van een adres?

U kunt in VLOK op verschillende plaatsen adressen ingeven zoals op pand Elk bebouwd onroerend goed dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat (= gebouwen die als 1 geheel beschouwd kunnen worden), met uitzondering van bedrijfsruimten. Een pand kan één of meerdere zelfstandige en/of niet-zelfstandige entiteiten bevatten met of zonder woonfunctie., entiteit Een entiteit is een deel van een pand. Er zijn 3 entiteitstypes: niet-woonfunctie (NWF), een niet-zelfstandige woning (NZW) en een zelfstandige woning (ZW). Zie voor uitegebreide definitie' Hoe voeg ik een nieuwe entiteit toe?', persoon, … Op de meeste plaatsen heeft u de keuze om het in te geven via CRAB Het acroniem ‘CRAB’ staat voor ‘Centraal Referentieadressenbestand’. Het CRAB is de authentieke bron voor adressen in Vlaanderen. Het bevat alle officiële adressen, en hun geografische locatie. Het wordt beheerd door de Vlaamse steden en gemeenten. Het gebruik van het CRAB is gratis en staat open voor iedereen. Het CRAB wordt opgenomen in het stelsel van Vlaamse Basisregisters. In dat kader zal het CRAB evolueren naar het Adressenregister. Dat houdt een aanpassing van het datamodel in, en de bouw van nieuwe services. De bestaande services en diensten van het CRAB faseren we gaandeweg uit en vervangen we door de nieuwe globale services voor het gebouwen- en adressenregister. of via Vrije ingave.

Werkafspraak - Sinds 18/02/20 geeft u een pand met meerdere entiteiten met een verschillend eigen huisnummer (range van 10-20) in met twee adressen:

 • een eerste adres met het laagste huisnummer van de range vb. Processieweg 10

 • een tweede adres met het laatste huisnummer van de range vb. Processieweg 20

Het voordeel ten aanzien van de vroegere manier van werken waar u de range van het pandadres ingaf via vrije ingave (vb. Processieweg 10-20) is dat VLOK nu ook voor het pand een capakey Een kadastraal perceel is een onroerend goed, dat door de Administratie van het Kadaster, Registratie en Domeinen (AKRED) is vastgelegd en geregistreerd. Het is het basiselement van de indeling van onroerende goederen zoals opgenomen in de kadastrale legger.   De CaPaKey is de unieke (kadastrale) perceelsidentificatie die de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) toekent aan elk perceel in België. en gebouwid kan ophalen. 

Elke afzonderlijke entiteit blijft u ingeven met het eigen huisnummer vb. Processieweg 5.

Wat is CRAB?

Het acroniem ‘CRAB’ staat voor ‘Centraal Referentieadressenbestand’. Het CRAB is de authentieke bron voor adressen in Vlaanderen. Het bevat alle officiële adressen, en hun geografische locatie. Het wordt beheerd door de Vlaamse steden en gemeenten.

Het CRAB wordt opgenomen in het stelsel van Vlaamse Basisregisters. In dat kader zal het CRAB evolueren naar het Adressenregister. Dat houdt een aanpassing van het datamodel in, en de bouw van nieuwe services. CRAB wordt op termijn vervangen door de nieuwe globale services voor het gebouwen- en adressenregister.

Adres ingave via CRAB

Standaard toont VLOK het scherm om een adres in te geven via CRAB omdat VLOK de CRAB standaard zoveel als mogelijk wil volgen om data-uitwisseling te vereenvoudigen.

 1. Vul achtereenvolgens in:

  • de hoofdgemeente. CRAB herkent geen deelgemeenten.

  • de straat

  • het huisnummer

  • voor een entiteit het busnummer of het eigen entiteitsnummer

  Typ minstens 3 letters of 1 cijfer zodat VLOK voldoende info heeft om CRAB resultaten weer te geven.

  Selecteer het gewenste resultaat.

  Na opgave van straat en huisnummer vult CRAB de postcode zelf in en haalt de Capakey’s op van het adres.

  Overal waar u een adres ingeeft of bewerkt, kunt u het gewenste goed aanduiden op een kaart.

  VLOK toont de kaart:

  • bij CRAB ingave na het invullen van een huisnummer

  • bij Vrije ingave van zodra u een in CRAB gekende straat ingeeft

  Als VLOK het adres dat u ingeeft kan koppelen aan een CRABid toont VLOK het vermoedelijke gebouw met een groene bol op de kaart.

  Als het toch een ander gebouw betreft, klikt u op het gewenste gebouw.

  VLOK haalt voor de aangeduide plaats op de kaart automatisch volgende gegevens op uit de respectievelijke authentieke bronnen indien gekend:

  • Capakey('s)

  • GebouwID indien pand en GebouwEenheidID indien een entiteit

  • Geografische coördinaten (enkel op pand)

 2. Geef aan of u de capakey automatisch wil toevoegen.  Standaard is dit aangevinkt. Zie Capakeys

 3. Indien nodig, vul de locatie in om het pand te onderscheiden van een ander pand op hetzelfde adres

Adres via vrije ingave

Vrije ingave wil zeggen dat u een adres ingeeft dat niet (helemaal) voldoet aan de CRAB standaard.

VLOK zal het adres automatisch melden aan de bevoegde gemeente zodat deze het kan toevoegen of corrigeren.

Vrije ingave is de uitzondering en enkel toegelaten indien:

 • Het officiële adres nog niet in CRAB gekend zijn

 • Indien de CRAB service moeilijk of niet bereikbaar is

Geef het adres in als volgt:

 1. Klik op Vrije ingave links onderaan het CRAB ingave scherm

 2. Vul achtereenvolgens in:

 3. Typ minstens 3 letters of 1 cijfer zodat CRAB resultaten kan weergeven indien mogelijk.

  Selecteer het gewenste resultaat. Indien het resultaat dat u wilt niet verschijnt, kunt u zelf bepalen wat u invult. 

 4. Indien nodig, vul de locatie in om het pand te onderscheiden van een ander pand op hetzelfde adres