12. RAMEN EN DEUREN

In hoofdrubriek 12 beoordeelt de woningcontroleur gebreken aan ramen en deuren van de woning, met inbegrip van dakvlakramen, lichtkoepels en lichtstraten en andere gevelsluitingen zoals vulpanelen of een garagepoort die dienst doet als toegang tot de woning. Het gaat hierbij enkel over ramen en deuren in het omhulsel van de woning, niet over binnendeuren of binnenramen, die deel uitmaken van de binnenwanden. Gebreken aan binnendeuren of binnenramen worden aangevinkt in rubriek 153.

Gebreken aan glasbouwstenen in buitenmuren worden gequoteerd in rubriek 113 en gebreken aan glasbouwstenen in binnenwanden in rubriek 153

Glasbouwstenen (ook wel glasdallen genoemd) zijn immers geen ramen. Zij worden ingemetseld in de muren en maken er als dusdanig deel van uit.

Gebreken aan deuromlijstingen en afdeklijsten worden gequoteerd in rubriek 113.

Deze bouwelementen werken de openingen in de buitenmuren af en horen niet onder deze rubriek.

Als een borstwering ontbreekt of te laag is bij een raam op een verdieping, wordt dit gequoteerd in rubriek 233.

De in hoofdrubriek 12 te beoordelen elementen worden grafisch weergegeven in bijlage 30 van het MB.

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

Regelgeving

Artikel 39 van het MB.

Bijlage 30 van het MB.