14. KELDER(S)

In hoofrubriek 14 beoordeelt de woningcontroleur de kelder van de woning op het vlak van vochtschade in rubriek 141. In deze enige rubriek gaat het in het bijzonder over vochtschade aan keldermuren of -vloeren, of de kelder onder water staat en of er huis- of kelderzwam aanwezig is.

Zoals hierboven vermeld, hoort een kelder bij de binnenstructuur van de woning. Het betreft die kelders waar zich de gebruikelijke kelderfuncties bevinden, zoals berging en technische ruimte. Indien zich woonruimten in de kelder bevinden, worden deze niet onder hoofdrubriek 14 beoordeeld, maar onder de respectievelijke rubrieken van deel B en deel C van het technisch verslag.

De vereisten zijn dan immers deze van woonruimten en niet van kelders. Wanneer zich bijvoorbeeld een badkamer in de kelder bevindt, dan zal de stabiliteit onder rubriek 31 (dragende binnenmuren) en 41 (draagvloeren) beoordeeld worden, de vloer als onderste vloer (hoofdrubriek 13), de muren als binnenwanden (hoofdrubriek 15) en de badfunctie onder installaties en comforteisen (hoofdrubriek 18) beoordeeld worden.

Bij gemeenschappelijke kelders, zoals kelderboxen, wordt enkel het gedeelte dat door de bewoners van de onderzochte woning gebruikt wordt, onderzocht. De gemeenschappelijke trappen en gangen om die privatieve kelder te bereiken, worden beoordeeld in rubriek 171.

Wanneer in een gebouw meerdere woningen ondergebracht zijn, dan worden de gebreken in de gemeenschappelijke delen van de kelder beoordeeld via de betreffende rubrieken uit deel B en worden de gebreken toegekend aan alle betreffende woningen.

Voorbeeld: gemeenschappelijke delen van de kelder waar de meters of verdeelborden zijn opgesteld.

De in hoofdrubriek 14 te beoordelen elementen worden grafisch weergegeven in bijlage 36 van het MB.

Afbeelding met tekst, kaart

Automatisch gegenereerde beschrijving

Regelgeving

Artikel 44 van het MB.

Bijlage 36 van het MB.