Hoe start ik een procedure CA op basis van een eerder onderzoek?

Soms kan het gebeuren dat u een CA Wie een woning in Vlaanderen verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan bepaalde normen. Het conformiteitsattest (CA) is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat uw woning aan de woningkwaliteitsnormen voldoet. In sommige gevallen kan ook Wonen in Vlaanderen een conformiteitsattest afleveren. Om na te gaan of een woning conform, veilig en gezond is, voert een woningcontroleur van de gemeente of van Wonen in Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. Hij controleert de woning aan de hand van een technisch verslag.De woning krijgt een conformiteitsattest als ze niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoende rookmelders heeft. wilt maken op basis van een onderzoek niet in een procedure OO en zonder specifiek verzoek van een belanghebbende. In concreto is dit:

 • voor Wonen in Vlaanderen op basis van een onderzoek voor de huursubsidie, huurpremie of voor een woonmaatschappij (WM)

 • voor een lokaal bestuur bv. een varia onderzoek na een specifieke actie rond woningkwaliteit.

Een CA op basis van een verzoek van een belanghebbende, moet u altijd aanmaken via eerste aanleg of bezwaar zodat u correct het verzoek registreert. Zie Hoe start ik een procedure CA eerste aanleg of bezwaar tegen afgifte/weigering/stilzitten?

Een CA op basis van een onderzoek in de waarschuwingsprocedure of een procedure OO maakt u altijd rechtstreeks vanuit de procedure OO.  Zie De waarschuwingsprocedure

Rechten - welke rollen?

 • dossierbeheerder (gemeente)  start de procedure CA:

  • Via initiatief burgemeester na eerder onderzoek

 • dossierbeheerder woningkwaliteit (Wonen)  start de procedure:

  • Via initiatief GA na eerder onderzoek of na MB

Stappen om de procedure CA op te starten.

 1. Navigeer naar het actieve pand Elk bebouwd onroerend goed dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat (= gebouwen die als 1 geheel beschouwd kunnen worden), met uitzondering van bedrijfsruimten. Een pand kan één of meerdere zelfstandige en/of niet-zelfstandige entiteiten bevatten met of zonder woonfunctie. waarop u de procedure wilt opstarten. Maak het pand aan indien nog niet in VLOK. Zie Voorbereiding vooraleer u een procedure opstart

 2. Klik op de actie Procedure CA: Via initiatief burgemeester ... of Via initiatief GA na eerder onderzoek via   op Pand > Procedures

 3. Selecteer het onderzoek. U ziet een lijst van alle ondertekende onderzoeken van de laatste 6 maanden van alle organisaties.

  In de kolom 'Open taak' geeft VLOK aan of bij het ondertekenen van het onderzoek een taak is aangemaakt voor het opstarten van een procedure CA:

  • Taken voor Wonen in Vlaanderen

   • 127 start procedure CA

   • 470 start procedure CA na conform beroep

  • Taken voor de gemeente

   • 153 start procedure CA LB

   • 474 Start procedure CA (KL)

  Indien een CA mogelijk is voor een entiteit Een entiteit is een deel van een pand. Er zijn 3 entiteitstypes: niet-woonfunctie (NWF), een niet-zelfstandige woning (NZW) en een zelfstandige woning (ZW). Zie voor uitgebreide definitie' Hoe voeg ik een nieuwe entiteit toe?' waarvoor reeds een procedure OO lopende is, zal VLOK de gemeente informeren om het CA aan te maken via de procedure OO.

  Indien het onderzoek geen enkele conforme woning bevat, informeert VLOK u en zal geen procedure aanmaken maar wel de taken afsluiten:

Gevolgen:

 • VLOK maakt een nieuwe hoofdprocedure op Pand > Procedures. Klik op de referte om de nieuwe hoofdprocedure te openen

  • VLOK koppelt enkel de conforme entiteiten waarvoor een CA mogelijk is

 • VLOK maakt geen nieuwe taken en sluit volgende taken af:

  • Taken voor Wonen in Vlaanderen

   • 127 start procedure CA

   • 470 start procedure CA na conform beroep

  • Taken voor de gemeente

   • 153 start procedure CA LB

   • 474 Start procedure CA (KL)

 • Indien het onderzoek geen enkele conforme woning bevat, informeert VLOK u en zal geen procedure aanmaken maar wel de taken afsluiten:

 • Deze procedure is altijd volledig bij opstart. Zie voor gevolgen bij volledigheid Hoe zet ik een verzoek CA volledig en wat zijn de gevolgen van volledigheid?