Hoe start ik een procedure CA afgifte initiatief burgemeester of na HS/SVK?

Soms kan het gebeuren dat u een CA Wie een woning in Vlaanderen verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan bepaalde normen.Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat uw woning aan de woningkwaliteitsnormen voldoet. In sommige gevallen kan ook Wonen-Vlaanderen een conformiteitsattest afleveren. Om na te gaan of een woning conform, veilig en gezond is, voert een woningcontroleur van de gemeente of van Wonen-Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. Hij controleert de woning aan de hand van een technisch verslag.De woning krijgt een conformiteitsattest als ze niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoende rookmelders heeft. wilt maken op basis van een onderzoek zonder specifiek verzoek. In VLOK is het mogelijk om op basis van elk onderzoek op het pand Elk bebouwd onroerend goed dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat (= gebouwen die als 1 geheel beschouwd kunnen worden), met uitzondering van bedrijfsruimten. Een pand kan één of meerdere zelfstandige en/of niet-zelfstandige entiteiten bevatten met of zonder woonfunctie. een CA aan te maken. In concreto is dit voor Wonen in Vlaanderen op basis van een onderzoek voor de huursubsidie (HS) of voor een Sociaal Verhuurkantoor (SVK Sociaal verhuurkantoor. Een Sociaal Verhuurkantoor (afgekort SVK) huurt woningen op de private woningmarkt om ze daarna tegen een redelijke huurprijs te verhuren aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden.) en voor een lokaal bestuur bv. een CA op basis van een hercontrole in de procedure OO of een onderzoek SVK nieuwe inhuurname  en SVK hercontrole.

 

Als u darentegen een CA wilt maken op basis van een verzoek van een belanghebbende zie Hoe start ik een procedure CA eerste aanleg of tweede opinie?

 

Als u een CA wilt aanmaken vanuit een waarschuwingsprocedure kan dat rechtstrees vanuit de procedure OO.  Zie De waarschuwingsprocedure

Rechten - welke rollen?

 • dossierbeheerder (gemeente)  start de procedure:

  • CA afgifte initiatief burgemeester

  • CA afgifte SVK nieuwe inhuurname

 • dossierbeheerder woningkwaliteit (Wonen)  start de procedure:

  • CA afgifte na HS / SVK

Stappen om de procedure CA op te starten.

 1. Navigeer naar het actieve pand waarop u de procedure wilt opstarten. Maak het pand aan indien nog niet in VLOK. Zie Voorbereiding vooraleer u een procedure opstart

 2. Klik op de actie Procedure CA afgifte na HS/SVK / initiatief burgemeester / SVK nieuwe inhuurname starten via   op Pand > Procedures

 3. Selecteer het onderzoek. U ziet een lijst van alle ondertekende onderzoeken van de laatste 6 maanden van alle organisaties.

Gevolgen: