Hoe beheer ik het verzoek/de melding in een hoofdprocedure?

Indien pas na het registreren van het verzoek duidelijk is wie de verzoekers juist zijn of u bijkomende informatie krijgt over het verzoek, kunt u het verzoek of de melding updaten.

Rollen ren rechten procedure OO

Data updaten

Elke organisatie kan de data slechts updaten voor procedures gestart door de eigen organisatie met status 'Gestart'

 

De dossierbeheerder (gemeente):

De dossierbeheerder woningkwaliteit (Wonen) kan enkel updaten indien ze nog geen advies hebben verstuurd.

 

De datum melding kunt u enkel aanpassen zolang er nog geen hersteltermijn is ingegeven.  

De datum verzoek / melding kunt u enkel aanpassen indien reeds ingevuld. Als het veld leeg is, kunt u geen datum ingeven.

Verzoekers toevoegen / beheren

Enkel een dossierbeheerder (gemeente) kan verzoekers toevoegen voor procedures met status Gestart en initiatiefnemer = belanghebbende.

Rollen ren rechten procedure CA

De dossierbeheerder (gemeente) en de dossierbeheerder woningkwaliteit (Wonen) kunnen respectievelijk voor eerste aanleg en tweede opinie het verzoekscherm updaten en verzoekers beheren.

 

Stappen om het verzoek / de melding te beheren.

 1. Updaten data op Pand Elk bebouwd onroerend goed dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat (= gebouwen die als 1 geheel beschouwd kunnen worden), met uitzondering van bedrijfsruimten. Een pand kan één of meerdere zelfstandige en/of niet-zelfstandige entiteiten bevatten met of zonder woonfunctie. > Procedures > Verzoek en sla op via   De initiatiefnemer is niet aanpasbaar.  Indien u het verzoek hebt opgestart met een verkeerde initiatiefnemer zie Hoe wijs ik een verzoek af of zet ik een procedure stop?

 2. Klik op de actie Verzoekers toevoegen in Pand > Procedures > Verzoek. Selecteer de verzoekers en klik op Opslaan. VLOK toont volgende lijst:

 3. U kunt verzoekers ontkoppelen via X naast de verzoeker.

Gevolgen voor procedure OO

Bij aanpassen datum verzoek:

 • Past VLOK datum start procedure aan
 • Herberekent VLOK:
  • de deadline beslissing burgemeester: datum verzoek + 3 maanden indien initiatief burgemeester of belanghebbende (= beroep mogelijk vanaf op HP)
  • deadline taak 1 termijn burgemeester
  • deadline taak 2 verwerk verzoek oo

Bij aanpassen datum melding herberekent VLOK:

 • deadline taak 405 toekennen hersteltermijn gekoppeld aan HP
 • deadline taak 406 vooronderzoek WS gekoppeld aan HP