Hoe (ont)koppel ik een bestaand onderzoek in een procedure?

Opgepast! De kotlabelfunctionaliteit is nog niet beschikbaar in productie.  De handleiding is in opmaak.

U kunt de functionaliteit al uitproberen via de testomgeving https://vlok-aip.vlaanderen.be/ als u via uw Naam rechtsboven > Features beheren de feature vlag voor Kotlabel aanvinkt.

Rechten voor deze omgeving vraagt u aan via vlok@vlaanderen.be

De release in productie is nog niet ingepland en afhankelijk van de goedkeuring van de regelgeving.

U kunt ondertekende onderzoeken van de eigen organisatie van minder dan 1 jaar oud koppelen om verdere acties in de procedure op te baseren. Voor het kotlabel kunt u ook onderzoeken koppelen van meer dan 1 jaar oud.

Sinds 1/1/21 moet het te koppelen onderzoek niet langer recenter zijn dan reeds gekoppelde onderzoeken. Voor de release van april 2022 was de ouderdom van het onderzoek beperkt tot 6 maanden.

Rollen en rechten

Koppelen van een onderzoek

Het koppelen van een bestaand onderzoek is enkel mogelijk:

Ontkoppelen van een onderzoek

In een kotlabelprocedure kunnen de dossierbeheerder (gemeente) en de woningcontroleur (gemeente) alle onderzoeken ontkoppelen ongeacht de procedurestatus en organisatie.

In de procedure OO en CA is dit enkel mogelijk voor onderzoeken van de eigen organisatie. 

Omdat de procedure te ver is gevorderd is ontkoppelen van een onderzoek niet mogelijk bij:

 • Procedure OO

  • Status HP <> gestart
  • Onderzoek niet van de eigen organisatie
  • Onderzoek gekoppeld in een advies met status verstuurd
  • Onderzoek gekoppeld in een beslissing met status verstuurd, geldig, opgeheven, MB in de plaats gekomen
  • Onderzoek gekoppeld in DP (voor CA) en status DP = CA verstuurd
  • procedureinfo = waarschuwingsprocedure en datum hersteltermijn toegekend
 • Procedure CA

  • Status deelprocedure is gestart

  • Zolang geen enkele deelprocedure de status heeft CA verstuurd of weigering verstuurd.

  • de dossierbeheerder (gemeente) enkel bij type procedure eerste aanleg/initiatief burgemeester

  • de dossierbeheerder woningkwaliteit (Wonen) enkel bij type procedure tweede opinie/CA na HS/SVK

Stappen om het onderzoek te koppelen.

 1. Klik op de actie Bestaand onderzoek koppelen via op de hoofdprocedure (Pand Elk bebouwd onroerend goed dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat (= gebouwen die als 1 geheel beschouwd kunnen worden), met uitzondering van bedrijfsruimten. Een pand kan één of meerdere zelfstandige en/of niet-zelfstandige entiteiten bevatten met of zonder woonfunctie. > Procedures > Detail)

 2. Selecteer het te koppelen onderzoek

 3. De lijst bevat:

  Procedure OO en CA:

  • alle ondertekende onderzoeken van de eigen organisatie (procedure OO) of van alle organisaties (procedure CA), behalve de varia onderzoeken van Wonen in Vlaanderen. Onderzoeken afwijkende normen kunt u enkel koppelen in procedure OO.

  • van minder dan 6 maanden oud in vergelijking met de startdatum van de hoofdprocedure

  Kotlabelprocedure:

  • alle ondertekende onderzoeken koppelen ongeacht de datum en organisatie.

 4. Kies of u al dan niet de entiteiten Een entiteit is een deel van een pand. Er zijn 3 entiteitstypes: niet-woonfunctie (NWF), een niet-zelfstandige woning (NZW) en een zelfstandige woning (ZW). Zie voor uitegebreide definitie' Hoe voeg ik een nieuwe entiteit toe?' van het onderzoek wil koppelen in de procedure. Als u de entiteiten koppelt, maakt VLOK onmiddellijk een deelprocedure met status gestart.

 5. Klik op Koppelen

Stappen om het onderzoek te ontkoppelen

U kunt een onderzoek ontkoppelen via X naast het onderzoek.

VLOK ontkoppelt alle documenten van het onderzoek van de procedure en deelprocedures.

Alle gegevens en documenten van adviezen en beslissingen gebaseerd op dit onderzoek zullen verwijderd worden. Zie voor gevolgen Hoe verwijder ik een advies? en Hoe beheer ik de beslissing van de burgemeester?

Gevolgen

VLOK voert volgende automatische acties uit na het koppelen.

Procedure OO

Omschrijving

 • Opslaan

  1. Databank acties:

  • Koppel het onderzoek in de hoofdprocedure

  • Indien optie aangeduid :

   • Koppel entiteiten uit onderzoek in hoofdprocedure indien nog niet gekoppeld

   • Als het een waarschuwingsprocedure betreft waarin reeds een hersteltermijn is toegekend, koppelt VLOK geen extra entiteiten.

  1. Sluit dialoogvenster en toon hoofdprocedure overzicht

  • Toon aangepast overzicht entiteiten + onderzoeken

Procedure CA koppelen

Omschrijving

 1. Opslaan

 2. Databank acties:

 3. Sluit dialoogvenster en toon hoofdprocedure overzicht

  • Toon aangepast overzicht entiteiten + onderzoeken

Procedure CA ontkoppelen

Voor alle DP waarin het onderzoek is gekoppeld:

 • Verwijder de documenten van type DT113/DT114/DT115/DT140/DT141/DT143 uit taak 9, taak 110 en taak 140 indien taak nog open

 • Indien geen documenten meer gekoppeld aan de taak: verwijder de taak

 • zet status DP op ‘te beoordelen’

 • verwijder de documenten DT113/DT114/DT115/DT140/DT141/DT143 gekoppeld aan de DP

 • Maak volgende gegevens leeg op DP:

  • Datum attest

  • Datum afgifte attest

  • Datum geldigheid

  • Voorbehoud brandweerattest

  • Attesttype

  • Bezettingsnorm

  • Studentenkamer

 • Ontkoppel onderzoek uit DP