Hoe maak ik een CA vanuit de procedure OO?

Een dossierbeheerder (gemeente) kan sinds de release van 11/2021 rechtstreeks vanuit een procedure OO een CA Wie een woning in Vlaanderen verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan bepaalde normen.Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat uw woning aan de woningkwaliteitsnormen voldoet. In sommige gevallen kan ook Wonen-Vlaanderen een conformiteitsattest afleveren. Om na te gaan of een woning conform, veilig en gezond is, voert een woningcontroleur van de gemeente of van Wonen-Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. Hij controleert de woning aan de hand van een technisch verslag.De woning krijgt een conformiteitsattest als ze niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoende rookmelders heeft. aanmaken, laten ondertekenen en ter kennis geven via volgende stappen:

 1. In stap 3 van de wizard om een beslissing te maken vinkt u per beslissing aan of u een CA wilt afleveren. De optie is enkel zichtbaar bij een beslissing voldoet, indien geen herstelvordering op de entiteit Een entiteit is een deel van een pand. Er zijn 3 entiteitstypes: niet-woonfunctie (NWF), een niet-zelfstandige woning (NZW) en een zelfstandige woning (ZW). Zie voor uitegebreide definitie' Hoe voeg ik een nieuwe entiteit toe?' rust en de entiteit niet is gemarkeerd als onvergunde domiciliekamer.  VLOK voegt aan het document van de beslissing art. 4 toe om te melden dat de burgemeester voor deze woning ook een conformiteitsattest Wie een woning in Vlaanderen verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan bepaalde normen.Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat uw woning aan de woningkwaliteitsnormen voldoet. In sommige gevallen kan ook Wonen-Vlaanderen een conformiteitsattest afleveren. Om na te gaan of een woning conform, veilig en gezond is, voert een woningcontroleur van de gemeente of van Wonen-Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. Hij controleert de woning aan de hand van een technisch verslag.De woning krijgt een conformiteitsattest als ze niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoende rookmelders heeft. aflevert. Zie Stappen voor het aanmaken van de beslissing burgemeester 2. Vervolgens maakt u het CA via de actie CA maken via rechtstreeks vanuit de hoofdprocedure OO. Zie Hoe maak ik een CA en weigeringsbeslissing CA en laat het ondertekenen?
 3. Maak vanop de beslissing manueel een DT035 melding beslissing burg als u de betrokkenen op de hoogte wil brengen van het CA via de kennisgeving beslissing.  VLOK voorziet nieuwe standaardsjablonen die uw toepassingsbeheerder kan kopiëren en aanpassen naar wens via volgende link:

  Zie Stappen kennisgeving betrokkenen en Hoe beheer ik sjablonen en pas ze aan aan de huisstijl van mijn organisatie?

 4. U kunt nu alle documenten (Beslissingen, CA's en meldingen) tegelijkertijd ter ondertekening voorleggen aan de burgemeester en algemeen directeur.

  Indien uw gemeente de digitale ondertekenflow volgt, verstuurt u via de actie Beslissing ter digitale ondertekening naar burgemeester. VLOK maakt één taak per rol en koppelt alle documenten, ook de CA's en de meldingen. Zie Stappen om de documenten te laten ondertekenen door de burgemeester en de algemeen directeur:

 5. Na ondertekening verstuurt u alle beslissingen en CA's tegelijkertijd via dezelfde actie Beslissing versturen naar Wonen. Zie Stappen kennisgeving Wonen in Vlaanderen