Wanneer sluit VLOK procedures af?

U kunt zelf een procedure niet manueel afsluiten. VLOK zal wekelijks automatisch alle procedures afsluiten via een scheduled task waarbinnen geen actie (uitgezonderd beroep Raad van State) meer mogelijk is.

De hoofdprocedure krijgt de status Afgesloten. De status van de deelprocedures wijzigt niet.  VLOK zal deelprocedures met een afgesloten hoofdprocedure wel weergeven op de tab Entiteit Een entiteit is een deel van een pand. Er zijn 3 entiteitstypes: niet-woonfunctie (NWF), een niet-zelfstandige woning (NZW) en een zelfstandige woning (ZW). Zie voor uitegebreide definitie' Hoe voeg ik een nieuwe entiteit toe?' > Procedures > Afgesloten.  Een afgesloten deelprocedure is dus een deelprocedure waarvan de hoofdprocedure is afgesloten.

VLOK sluit alle taken af gekoppeld aan de hoofdprocedure.

Het automatisch afsluiten van een procedure door VLOK is niet hetzelfde als het afwijzen van een verzoek of het stopzetten van een procedure door een gebruiker. Een gebruiker kan om andere redenen afwijzen of stopzetten ook als er nog acties mogelijk zouden zijn binnen de procedure. Zie Hoe wijs ik een verzoek af of zet ik een procedure stop?

Afsluiten procedure OO via scheduled task

Afsluitinfo

VLOK zal een procedure OO afsluiten om volgende redenen:

 • Alle beroepen afgehandeld
 • Geen beroep meer mogelijk
 • Afgewerkt
 • Melding met herstelvordering
 • Melding zonder gevolg
 • Manueel (via databank)

Wanneer?

Melding zonder tijdig gevolg

Waarschuwingsprocedures zonder toegekende hersteltermijn sluit VLOK af een maand na het verstrijken van de termijn met afsluitinfo melding zonder gevolg.

 • Status HP = gestart en procedureinfo = waarschuwingsprocedure en geen hersteltermijn toegekend en

  • Datum melding + 2 m < vandaag

  • Zet afsluitinfo = melding zonder gevolg

Procedure OO

Elke deelprocedure OO kan een andere reden hebben waarom acties niet meer mogelijk zijn.  VLOK hanteert daarom volgende hiërarchie:

 1. VLOK zal een hoofdprocedure enkel afsluiten inden ALLE deelprocedures voldoen aan minstens één van onderstaande afsluitvoorwaarden.

 2. Voor het bepalen van de afsluitinfo hoofdprocedure zal VLOK de virtuele afsluitinfo nemen van de deelprocedure met de hoogste prioriteit:

  1. Alle beroepen afgehandeld

  2. Geen beroep meer mogelijk

  3. Afgewerkt

Afsluitvoorwaarden en -info procedure OO

Afsluiten procedure OO via opstart procedure OO

Als een herstelvordering op het pand Elk bebouwd onroerend goed dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat (= gebouwen die als 1 geheel beschouwd kunnen worden), met uitzondering van bedrijfsruimten. Een pand kan één of meerdere zelfstandige en/of niet-zelfstandige entiteiten bevatten met of zonder woonfunctie. rust, zal VLOK na opstart van procedure op basis van een melding deze onmiddellijk afsluiten en geen taken aanmaken omdat u geen CA kunt afleveren. De afsluitinfo is Melding met herstelvordering.

Afsluiten procedure CA via scheduled task

Afsluitinfo

VLOK zal een procedure CA afsluiten om volgende redenen:

 • Na stopzetting
 • Na afwijzing
 • Afgewerkt
 • Manueel (via databank)

Wanneer?

Afsluitinfo indien voorwaarde:

 • Afgewerkt indien alle DP hebben status CA verstuurd of Weigering verstuurd

 • Na afwijzing indien status HP = afgewezen en datum afwijzing is meer dan 60 dagen geleden

 • Na stopzetting indien status HP = stopgezet en datum stopzetting is meer dan 60 dagen geleden