Hoe vraag ik een conformiteitsonderzoek aan?

Rechten - welke rollen?

De status hoofdprocedure = gestart en de status deelprocedure mag niet zijn Hersteld, CA Wie een woning in Vlaanderen verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan bepaalde normen.Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat uw woning aan de woningkwaliteitsnormen voldoet. In sommige gevallen kan ook Wonen-Vlaanderen een conformiteitsattest afleveren. Om na te gaan of een woning conform, veilig en gezond is, voert een woningcontroleur van de gemeente of van Wonen-Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. Hij controleert de woning aan de hand van een technisch verslag.De woning krijgt een conformiteitsattest als ze niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoende rookmelders heeft. verstuurd, CA te maken, CA toe te kennen of CA manueel te ondertekenen.

Procedure OO

 • dossierbeheerder (gemeente)

  • geen open taak 406 ,taak 407, taak 3, taak 52 gekoppeld aan de procedure

 • dossierbeheerder woningkwaliteit (Wonen)

  • procedureinfo <> waarschuwingsprocedure

  • geen open taak 7 gekoppeld aan de procedure

 • dossierbeheerder beroepsprocedure (Wonen)

  • procedureinfo <> waarschuwingsprocedure

  • een beroep ingediend in de procedure (zie aanduiding op HP)

  • geen open taak 18 gekoppeld aan de procedure

 • dossierbeheerder huursubsidie (Wonen)

Procedure CA

Procedure is gestart.

Stappen om een onderzoek aan te vragen.

Afhankelijk van de reden van het onderzoek en de rol die u hebt, kunt u het onderzoek aanvragen op één van de twee volgende manieren:

 1. Ofwel via de procedure: Pand Elk bebouwd onroerend goed dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat (= gebouwen die als 1 geheel beschouwd kunnen worden), met uitzondering van bedrijfsruimten. Een pand kan één of meerdere zelfstandige en/of niet-zelfstandige entiteiten bevatten met of zonder woonfunctie. > Procedures (OO) > Detail of Pand > Procedures (CA) > Detail

 2. De onderzoeken die binnen een procedure horen, vraagt u aan vanuit de procedure zodat VLOK het aangevraagde onderzoek kan koppelen met de procedure. Merk op dat in een waarschuwingsprocedure VLOK automatisch een onderzoek aanvraagt en u daarom niet manueel een onderzoek kunt aanvragen zolang de onderzoekstaak openstaat.

  In een procedure CA is een onderzoek aanvragen pas mogelijk indien het verzoek volledig is. Zie Hoe zet ik een verzoek CA volledig?

 3. Ofwel via het pand: Pand > Overzicht

 4. Deze manier is voor onderzoeken die niet behoren tot een procedure die VLOK beheert.

  • Enkel voor rollen:

   • dossierbeheerder (gemeente)

   • dossierbeheerder woningkwaliteit (Wonen)

   • dossierbeheerder huursubsidie (Wonen)

  • Klik op Onderzoek vragen via

Wie kan welke onderzoeken waar aanvragen?

Via procedure

Hier vindt u een overzicht van alle mogelijke redenen onderzoek en het nummer van de taak die VLOK aanmaakt voor de woningcontroleur. De beschikbare redenen onderzoek kunnen afhankelijk zijn van reeds gekoppelde onderzoeken in de procedure.

 1. Via procedure OO (Pand > Procedures (OO) > Detail)

  • dossierbeheerder (gemeente)

   • Vooronderzoek (taak 3): indien nog geen ander onderzoek van dezelfde organisatie gekoppeld aan de procedure. Merk op dat in een waarschuwingsprocedure VLOK automatisch een onderzoek aanvraagt (taak 406 vooronderzoek WS)en u daarom niet manueel een onderzoek kunt aanvragen zolang de onderzoekstaak openstaat.

   • Hercontrole (taak 52): indien wel een ander onderzoek gekoppeld

  • dossierbeheerder woningkwaliteit (Wonen)

   • Administratieve procedure (taak 7)

  • dossierbeheerder beroepsprocedure (Wonen)

   Enkel indien er reeds een beroep is geregistreerd in de procedure.

 2. Via procedure CA eerste aanleg (Pand > Procedures (CA) > Detail)

 3. Via procedure CA tweede opinie (Pand > Procedures (CA) > Detail)

  • dossierbeheerder woningkwaliteit (Wonen)

   • Conformiteitsattest – 2de opinie stilzitten (taak 75): indien reden tweede opinie is ‘weigering burgemeester’

   • Conformiteitsattest – 2de opinie weigering (taak 76): indien reden tweede opinie is ‘stilzitten burgemeester’

Via Pand > Overzicht

Hier vindt u een overzicht van alle mogelijke redenen onderzoek. 

Het nummer van de eerste taak is de taak die VLOK toekent aan  de woningcontroleur.

Het nummer van de tweede taak is een termijntaak die VLOK toekent aan degene die het onderzoek aanvraagt.

 • dossierbeheerder (gemeente)

 • dossierbeheerder woningkwaliteit (Wonen)

  • SVK nieuwe inhuurname (taak 46 en 88)

  • SVK nieuwe inhuurname hercontrole (taak 47 en 89)

  • Varia (taak 96)

 • dossierbeheerder huursubsidie (Wonen)

  • Subsidie-verlaten woning (taak 40 en 82)

  • Subsidie-nieuwe woning (taak 41en 83)

  • Subsidie-verlaten woning hercontrole (taak 42 en 84)

  • Subsidie-nieuwe woning hercontrole (taak 43 en 85)

  • Subsidie-verlaten woning beroep (taak 44 en 86)

  • Subsidie-nieuwe woning beroep (taak 45 en 87)

  • Huurpremie–woning (taak 79 en 93)

  • Huurpremie–woning hercontrole (taak 80 en 94)

  • Huurpremie–woning beroep (taak 81 en 95)

  • Subsidie-svk-woning (taak 48 en 90)

  • Subsidie-svk-woning hercontrole (taak 49 en 91)

  • Subsidie-svk-woning beroep (taak 50 en 92)

  • Varia (taak 96)       

 • Voor alle onderzoeken aangevraagd door dossierbeheerder huursubsidie (Wonen) maakt VLOK een taak 168 controles voorbereiding onderzoek toegekend aan  dossierbeheerder woningkwaliteit (Wonen)   om de administratieve controles uit te voeren en/of gegevens aan te vullen als voorbereiding van het onderzoek.

Afsluiten taken

VLOK sluit taak 420 Automatisch OO na waarschuwingsprocedure