Het conformiteitsattest

 

Een CA Wie een woning in Vlaanderen verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan bepaalde normen.Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat uw woning aan de woningkwaliteitsnormen voldoet. In sommige gevallen kan ook Wonen-Vlaanderen een conformiteitsattest afleveren. Om na te gaan of een woning conform, veilig en gezond is, voert een woningcontroleur van de gemeente of van Wonen-Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. Hij controleert de woning aan de hand van een technisch verslag.De woning krijgt een conformiteitsattest als ze niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoende rookmelders heeft. in VLOK bestaat uit twee onderdelen:

 1. het CA document
 2. het CA object

Aanmaken CA documenten

Wanneer maakt VLOK de documenten?

CA documenten worden in VLOK aangemaakt :

 1. in een waarschuwingsprocedure en , aangemaakt door een dossierbeheerder (gemeente).  

  Zie De waarschuwingsprocedure
 2. in een procedure CA en
 3. in een WI De Vlaamse Wooninspectie is de dienst van het agentschap Wonen-Vlaanderen die zorgt voor de strafrechtelijke handhaving van de woningkwaliteit. Zij treedt op tegen het verhuren van woningen met ernstige kwaliteitsproblemen, rekening houdend met vastgestelde prioriteiten. dossier:
 • na een navolgend pv.  WI maakt een CA document aan indien gedeeltelijke uitvoering van herstel.
 • als een PV van uitvoering bij volledige uitvoering van herstel

Welke documenten maakt VLOK?

 • DT114 CA woning of DT140 weigeringsbeslissing CA ZW voor elke afzonderlijke ZW
 • DT113 CA kamerwoning voor conforme NZW's van het type kamer en studentenkamer. 
  • één document voor alle niet toegewezen kamers samen
  • één document voor elke groep van toegewezen kamers met dezelfde GR gemeenschappelijke ruimte's
 • DT141 weigeringsbeslissing CA kamer: één document voor alle te weigeren kamers en studentenkamers.
 • DT115 CA kamerwoning seizoenarbeider voor conforme NZW van het type kamer voor seizoenarbeider
  • één document voor alle niet toegewezen kamers samen
  • één document voor elke groep van toegewezen kamers met dezelfde GR's
 • DT143 weigeringsbeslissing CA SA: één document voor alle te weigeren kamers voor seizoenarbeider.

Waar vindt u de metadata van het CA?

Van zodra u CA documenten hebt aangemaakt, vindt u de gegevens van het attest terug:

Aanmaken CA object en uitvoeren gevolgen

Wanneer maakt VLOK het CA object aan?

VLOK maakt het CA object aan en voert de bijhorende gevolgen uit:

Waar vindt u het CA dataobject?

Navigeer via Pand Elk bebouwd onroerend goed dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat (= gebouwen die als 1 geheel beschouwd kunnen worden), met uitzondering van bedrijfsruimten. Een pand kan één of meerdere zelfstandige en/of niet-zelfstandige entiteiten bevatten met of zonder woonfunctie./Entiteit > CA en klik op de referte van het CA.  VLOK opent het detail op Entiteit > CA Detail

Zie Hoe beheer ik een CA en zet het manueel op vervallen?

Wat zijn de gevolgen van een geldig CA?

Zie Wat zijn de gevolgen van een geldig CA?